Zrozumieć i oswoić stres

BIZNES
nowość

O szkoleniu

Szkolenie pozwala na zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności na temat zachowań osób w sytuacjach stresu zawodowego. Pozwala na odszukanie sposobów radzenia sobie ze stresem krótkoterminowym  i długoterminowym oraz stworzenie indywidualnego programu działań antystresowych. Szkolenie jest prowadzone metodą warsztatową i wykładową. Uczestnicy będą analizowali sytuacje ze swojego życia zawodowego i łączyli je ze swoimi doświadczeniami. Będą mieli też ćwiczyć, jak skutecznie radzić sobie z różnymi sytuacjami konfliktowymi, z którymi się spotykają. 

Korzyści

  • Rozpoznanie podstawowych emocji, które pojawiają się na co dzień w życiu zawodowym,
  • Zdobycie wiedzy na temat koła stresu oraz stresu obiektywnego i subiektywnego,
  • Umiejętność szybkiego odreagowania w sytuacjach stresowych w pracy,
  • Umiejętność zachowania równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym,
  • Świadomość własnych zachowań i postępowania w sytuacjach stresowych,
  • Zrozumienie, jak nasza osobowość wpływa na odczuwanie stresu – zmiana świadomości i postawy w tym zakresie,
  • Zmiana nieskutecznych sposobów postępowania w sytuacjach stresowych,
  • Stworzenie własnego programu działań antystresowych.

Plan szkolenia

Rozróżnienie stresu mobilizującego do działania od stresu utrudniającego działanie

  • Znalezienie optymalnego poziomu stresu, który jest niezbędny do efektywnej i satysfakcjonującej pracy

Rozpoznawania symptomów ostrzegawczych stresu

Metody radzenia sobie ze stresem

Stres a sytuacje konfliktowe

Rola nastawienia do sytuacji stresowej

Poznanie sprawdzonych metod radzenia sobie z krótkotrwałymi sytuacjami stresowymi i stresem chronicznym

Metoda ośmiu „O” w stresie

Znalezienie indywidualnych skutecznych sposobów odreagowania stresu

Zrozumienie, jak nasza osobowość wpływa na odczuwanie i radzenie sobie ze stresem

newsletter bądź zawsze na bieżąco