Sztuka budowania i przedstawienia prezentacji

BIZNES
nowość

O szkoleniu

Szkolenie pozwala zdobyć wiedzę na temat przygotowywania i prowadzenia skutecznych prezentacji. Pozwala też praktycznie przećwiczyć prezentacje i poprawić autoprezentację. Szkolenie jest prowadzone metodą warsztatową i wykładową. W drugim dniu szkolenia wszyscy uczestnicy będą ćwiczyli własne prezentacje. Każdy prezenter otrzyma zapisane informacje zwrotne od grupy oraz trenera.

Wymagania

Zadanie przed szkoleniem uczestnicy zostaną poproszeni o przygotowanie swoich prezentacji biznesowych. Część z nich będzie miała za zadanie poprawić je po pierwszym dniu szkolenia i przedstawić w lepszej wersji podczas warsztatu drugiego dnia. Inne osoby wieczorem przygotują na gorąco inne rodzaje prezentacji. W ten sposób podczas warsztatu zostanie przećwiczonych więcej wersji prezentacji.

Korzyści

  • Poznanie zasad przygotowania prezentacji produktowych i perswazyjnych,
  • Poznanie technik i metod wykorzystywanych przez prezenterów,
  • Rozwój umiejętności przygotowania atrakcyjnej i skutecznej prezentacji,
  • Rozwój umiejętności publicznego przemawiania i prezentowania dla różnych typów odbiorców,
  • Rozwój umiejętności przekonywania do prezentowanych treści,
  • Właściwe traktowanie stresu spowodowanego ekspozycją społeczną.

Plan szkolenia

Rozpoczęcie szkolenia

  • Przedstawienie się trenera i uczestników
  • Przedstawienie programu, kontrakt z grupą
  • Informacje o programie

Wyjdź na środek i zainteresuj nas sobą lub konkretnym miejscem lub zajęciem

Odróżnienie eustresu od dystresu podczas prezentacji

Zasady budowania prezentacji

Prawidłowe ilustrowanie prezentacji

Metody zainteresowania słuchaczy

Metody ułatwiające rozumienie i zapamiętywanie

Metody zwiększania zaangażowania uczestników

Metody pomagające utrwalić materiał

Prezentacje przed kamerą

Informacje zwrotne są opracowywane na cztery sposoby:

Zakończenie szkolenia

newsletter bądź zawsze na bieżąco