Psychologia szefa - wypracowanie optymalnego stylu zarządzania

BIZNES
nowość

O szkoleniu

To nietypowe szkolenie nie tylko pozwala poprawić swoją skuteczność w zarządzaniu. Wywiera też duży wpływ na zmianę naszych postaw w życiu prywatnym. Zawansowane szkolenie dla menedżerów pragnących jeszcze lepiej przygotować się do trudnej roli, jaką jest kierowanie ludźmi. Budowanie relacji jest sztuką. To, w jaki sposób wchodzimy w relacje w sferze zawodowej jest odzwierciedleniem naszej osobowości, naszych wyobrażeń i doświadczeń. Dzięki merytorycznym osiągnięciom zostałem szefem. Co zrobić, aby moja emocjonalna część stała się dopełnieniem mojego fachowego przygotowania do pełnienia tej roli? W relacjach z pracownikami wchodzimy nieświadomie w role np. krytycznego rodzica, racjonalnego dorosłego lub spontanicznego dziecka. Dla dobrego menedżera ważna jest świadomość tych ról i umiejętność właściwego ich harmonizowania w relacjach z pracownikami. Program szkolenia dostarcza wiedzy i pozwala praktycznie przećwiczyć jak wykorzystać analizę transakcyjną we własnym rozwoju i w zarządzaniu ludźmi (jak również w relacjach prywatnych czy rodzinnych). Szkolenie jest prowadzone metodą warsztatową i wykładową. Uczestnicy będą analizowali sytuacje ze swojego życia zawodowego i łączyli je z wiedzą o analizie transakcyjnej. Będą mieli też okazję analizować trudne sytuacje z życia zawodowego oraz przećwiczyć, jak można je przeprowadzić skuteczniej w przyszłości. Każdy z uczestników wypełni test, który pokaże ich mocne i słabe strony wg analizy transakcyjnej.

 

Korzyści

  • Poznanie podstaw analizy transakcyjnej,
  • Świadomość własnych barier komunikacyjnych,
  • Świadomość mechanizmów unikania prawdziwego kontaktu z rozmówcą,
  • Nabycie praktycznych umiejętności autentycznego komunikowania i empatycznego patrzenia na drugą osobę,
  • Rozwój umiejętności menedżerskich w zarządzania ludźmi,
  • Zaangażowanie i przekonanie uczestników do zmiany postaw w stylu zarządzania.

 

Plan szkolenia

Rozpoczęcie szkolenia

  • Przedstawienie się trenera i uczestników
  • Przedstawienie programu, kontrakt z grupą
  • Informacje o programie

Zastosowanie analizy transakcyjnej w życiu zawodowym

Analiza transakcyjna w pracy menedżera

Stany JA: Rodzic, Dorosły, Dziecko - czyli analiza strukturalna

Konsekwencje wyboru stanu JA

Test pokazujący strukturę „stanów Ja” uczestników szkolenia

Cztery rodzaje zarządzania a egogram

Transakcje – co umożliwia kontynuowanie i budowanie relacji, a co je przerywa lub blokuje

Rodzaje transakcji - Jak prowadzimy rozmowy zawodowe

Dlaczego tak często współpracownicy nie potrafią się zrozumieć? – prawidłowa komunikacja szefa

Gry psychologiczne – czyli jak powtarzamy określone relacje kończące się dyskomfortem psychicznym

Postawa życiowa i jej wpływ na styl zarządzania

Znaki rozpoznania

Zasady czystej skutecznej komunikacji wg analizy transakcyjnej

Zakończenie szkolenia

newsletter bądź zawsze na bieżąco