Psychologia dla handlowców

BIZNES
nowość

O szkoleniu

To nietypowe szkolenie nie tylko pozwala poprawić swoją skuteczność w sprzedaży. Wywiera też duży wpływ na zmianę naszych postaw w życiu prywatnym. Budowanie relacji jest sztuką. To, w jaki sposób wchodzimy w relacje w sferze zawodowej jest odzwierciedleniem naszej osobowości, naszych wyobrażeń i doświadczeń. W relacjach z klientami wchodzimy nieświadomie w role np. krytycznego rodzica, racjonalnego dorosłego lub spontanicznego dziecka. Dla dobrego handlowca ważna jest świadomość tych ról i umiejętność właściwego ich harmonizowania w pracy. Program szkolenia dostarcza wiedzy i pozwala praktycznie przećwiczyć jak wykorzystać analizę transakcyjną we własnym rozwoju i w sprzedaży (jak również w relacjach prywatnych czy rodzinnych). Szkolenie jest prowadzone metodą warsztatową i wykładową. Uczestnicy będą analizowali sytuacje ze swojego życia zawodowego i łączyli je z wiedzą o analizie transakcyjnej. Będą mieli też okazję analizować trudne sytuacje z życia zawodowego oraz przećwiczyć, jak można je przeprowadzić skuteczniej w przyszłości. Każdy z uczestników wypełni test, który pokaże ich mocne i słabe strony wg analizy transakcyjnej.

 

Wymagania

Szkolenie szczególnie polecamy dla handlowców z co najmniej rocznym doświadczeniem w sprzedaży.

Korzyści

  • Poznanie podstaw analizy transakcyjnej,
  • Świadomość własnych barier komunikacyjnych, 
  • Świadomość mechanizmów unikania prawdziwego kontaktu z rozmówcą,
  • Nabycie praktycznych umiejętności autentycznego komunikowania i empatycznego patrzenia na drugą osobę,
  • Rozwój umiejętności handlowych w zarządzania ludźmi,
  • Zaangażowanie i przekonanie uczestników do zmiany postaw w pracy z klientami.

Plan szkolenia

Rozpoczęcie szkolenia

  • Przedstawienie się trenera i uczestników
  • Przedstawienie programu, kontrakt z grupą
  • Informacje o programie

Zastosowanie analizy transakcyjnej w życiu zawodowym

Analiza transakcyjna w pracy handlowca

Stany JA: Rodzic, Dorosły, Dziecko - czyli analiza strukturalna

Konsekwencje wyboru stanu JA

Test pokazujący strukturę „stanów Ja” uczestników szkolenia

Transakcje-co umożliwia kontynuowanie i budowanie relacji, a co je przerywa lub blokuje

Rodzaje transakcji-jak prowadzimy rozmowy zawodowe

Dlaczego tak często nie potrafimy się zrozumieć-prawidłowa komunikacja handlowca

Gry psychologiczne – czyli jak powtarzamy określone relacje kończące się dyskomfortem psychicznym 

Zasady czystej skutecznej komunikacji wg analizy transakcyjnej

Zakończenie szkolenia

newsletter bądź zawsze na bieżąco