Negocjacje

BIZNES
nowość

O szkoleniu

Szkolenie z negocjacji wykorzystuje elementy gier negocjacyjnych, podczas których uczestnicy zdobywają praktyczne umiejętności a jednocześnie wiedzę teoretyczną o każdym etapie negocjacji. Uczą się właściwego radzenia sobie z celami emocjonalnymi oraz rzeczowymi. Poznają też najważniejsze relacje zachodzące pomiędzy stronami negocjacji a także mają możliwość by poznać własne predyspozycje do prowadzenia negocjacji - swój indywidualny styl i nastawienie do negocjacji. Po szkoleniu uczestnicy zdobędą wiedze i podstawowe umiejętności o postępowaniu podczas negocjacji nastawionych na współpracę oraz negocjacji pozycyjnych.
 

Korzyści

 • Znajomość procesu negocjacji i zasad skutecznego negocjowania, 
 • Poznanie własnego stylu i nastawienia w negocjacjach,
 • Umiejętność wybrania odpowiedniego stylu w zależności od rodzaju negocjacji,
 • Praktyczna umiejętność przeprowadzenia całego procesu negocjacji,
 • Radzenie sobie z emocjami podczas negocjacji,
 • Prawidłowe przygotowanie się  do negocjacji biznesowych.
   

Plan szkolenia

Rozpoczęcie szkolenia

 • Przedstawienie się trenera i uczestników
 • Przedstawienie programu, kontrakt z grupą
 • Informacje o programie

Dwa rodzaje negocjacji

Podstawowe pojęcia

Siła w negocjacjach

Emocje w negocjacjach

Style negocjowania

Manipulacje w negocjacjach pozycyjnych i problemowych

Przygotowanie do negocjacji

Warsztaty negocjacyjne

Psychologia w negocjacjach

Zakończenie szkolenia

newsletter bądź zawsze na bieżąco