Asertywność handlowca w trudnych sytuacjach

BIZNES
nowość

O szkoleniu

Szkolenie dla handlowców, którzy chcą zwiększyć swoją skuteczność radzenia sobie w trudnych sytuacjach handlowych i negocjacyjnych. Uczestnicy poznają pojęcie asertywności rozumianej znacznie szerzej niż traktowanie jej jako sztuki odmawiania. Na bazie tej wiedzy będą ćwiczyć umiejętności asertywne oraz budować sobie postawę asertywną. Celem szkolenia jest zwiększenie skuteczności handlowania i negocjowania oraz rozwiązywania trudnych sytuacji. Wiele treści ze szkolenia może być zastosowane także w życiu prywatnym. Szkolenie jest prowadzone metodą warsztatową i wykładową. Uczestnicy będą analizowali sytuacje ze swojego życia zawodowego, ćwiczyli ich rozwiązywanie. Poznają zasady asertywności i będą uczyli się technik asertywnych. Poszukają też własnych ograniczeń utrudniających rozwinięcie postawy asertywnej. Będą pracowali w scenkach weryfikujących rozwiązania oraz podnoszących kompetencje.

Korzyści

 • Zdolność do asertywnego zachowania w kontaktach z klientami,
 • Umiejętność właściwego reagowania w trudnych sytuacjach sprzedażowych,
 • Odróżnienie komunikacji emocjonalnej od rzeczowej,
 • Zmniejszenie stresu związanego z prowadzeniem rozmów handlowych,
 • Poprawa komunikacji z klientem w sytuacjach konfliktowych – lepsze precyzowanie własnych intencji i lepsze rozumienie intencji klienta,
 • Poznanie technik asertywnych,
 • Poznanie ograniczających przekonać utrudniających rozwinięcie asertywności,
 • Większa swoboda prowadzenia rozmów handlowych i wpływ na ich przebieg, 
 • Umiejętność budowania relacji opartych na zaufaniu.  

Plan szkolenia

Rozpoczęcie szkolenia

 • Przedstawienie się trenera i uczestników
 • Przedstawienie programu, kontrakt z grupą
 • Informacje o programie

Trudne rozmowy między nami

Kwadrat komunikacyjny w kontaktach handlowych

Kwadrat komunikacji w praktyce – podstawowa umiejętność asertywna

Zakazane słowa w kontaktach z klientami

Co to jest asertywność

Postawa życiowa jako fundament asertywnych zachowań

Czego unikam w kontaktach handlowych

Techniki asertywne

Jestem słoniem

Mam prawo do... 

Bariery w słuchaniu

Moje największe trudności w pracy z klientami

Warsztat – rozwiązywanie trudnych sytuacji zgłaszanych przez uczestników szkolenia

Zakończenie szkolenia

newsletter bądź zawsze na bieżąco