Tworzenie aplikacji web z wykorzystaniem frameworka Laravel

IT

Cele szczegółowe

Celem szkolenia jest zapoznanie się ze sposobami tworzenia aplikacji internetowych w technologii Laravel.
W trakcie szkolenia będą omawianie sposoby tworzenia nowej aplikacji, zasady działania Laravela, architektura MVC, routing i tworzenie kontrolerów.
Poruszony zostanie także temat dostępu do bazy danych, tworzone będą modele i omawiany Eloquent ORM. Dalej prowadzący przejdzie do warstwy widoku i system szablonów Blade’a, włączając w to formularze i internacjonalizację aplikacji.
Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie posiadał praktyczną wiedzę na temat tworzenia aplikacji internetowych w technologii Laravel.

Plan szkolenia

Wstęp do Laravela

  • Dlaczego Laravel?
  • Najważniejsze funkcjonalności i cechy Laravela
  • Opis działania typowej aplikacji internetowej
  • Przygotowanie środowiska – XAMPP
  • Composer
  • IDE
  • Laravel instalacja
  • Konfiguracja Virtual Hosts
  • Pierwszy program i konfiguracja aplikacji
  • Laravel Artisan

Architektura MVC

Podstawy baz danych, konfiguracja bazy w Laravelu

Budowa interfejsu użytkownika

newsletter bądź zawsze na bieżąco