JavaScript – programowanie reaktywne

JavaScript

O szkoleniu

Celem szkolenia jest zaprezentowanie techniki programowania reaktywnego w aplikacjach JavaScript. Przedstawione jest porównanie tradycyjnej techniki programowania bazującego na zdarzeniach oraz nowego podejścia wykorzystującego strumienie zdarzeń. Pokazany jest poziom możliwego uproszczenia aplikacji lub zwiększenia funkcjonalności bez wprowadzania nadmiernego skomplikowania kodu.
Zyski płynące z zastosowania programowania reaktywnego są przedstawione na przykładzie kilku niewielkich aplikacji o rosnącym poziomie skomplikowania. Przedstawione jest rozwiązanie tradycyjne (imperatywne, zdarzeniowe) oraz reaktywne. W przykładach wykorzystywane są standardy przemysłowe w postaci bibliotek RxJS oraz Bacon.js.
W ramach szkolenia nie jest uwzględniana żadna wysokopoziomowa biblioteka JavaScript ułatwiająca tworzenie interfejsów użytkownika, narzucająca własne sposoby rozwiązywania problemu interaktywności i reagowania na zdarzenia.

Wymagania

  • Znajomość języka JavaScript
  • Znajomość programowania obiektowego w JavaScript
  • Podstawowa umiejętność tworzenia stron WWW

Korzyści

  • Znajomość techniki programowania reaktywnego
  • Zwiększona biegłość tworzenia rozbudowanych, interaktywnych sieciowych aplikacji JavaScript

Plan szkolenia

Programowanie bazujące na przetwarzaniu zdarzeń

  • Uzasadnienie potrzeby tworzenia rozbudowanych, skomplikowanych interfejsów użytkownika w aplikacjach sieciowych JavaScript.
  • Przedstawienie rozwiązania tradycyjnego (imperatywnego) z wykorzystaniem bezpośredniej obsługi zdarzeń zachodzących w komponentach.
  • Przedstawienie rozwiązania bazującego na magistrali zdarzeń.
  • Realizacja zadania z wykorzystaniem techniki magistrali zdarzeń.
  • Koncepcja programowania reaktywnego

Koncepcja programowania reaktywnego: traktowanie wszystkich obiektów jako źródeł strumieni zdarzeń i informacji.

Programowanie reaktywne w środowisku AJAX

newsletter bądź zawsze na bieżąco