SQL podstawowy

SQL

O szkoleniu

SQL to uniwersalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania czy pobierania danych.

Ramowy program szkolenia SQL podstawowy.

Plan szkolenia

Wprowadzenie – trochę teorii

  • Relacyjne bazy danych, pojęcia podstawowe
  • Język SQL – czym jest?
  • Projektowanie i normalizacja baz danych
  • Środowisko MS SQL Server
  • Obiekty bazodanowe

Pobieranie danych – polecenie select.

Filtrowanie danych – klauzula where.

Sortowanie danych – klauzula order by.

Grupowanie danych.

Pobieranie danych z wielu tabel.

Dane w tabeli

Zmienianie struktury bazy danych.

newsletter bądź zawsze na bieżąco