PHP - Podstawy programowania

PHP

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom podstawowych umiejętności programowania. Ćwiczenia i zadania wykonywane będą w języku PHP, jednak podstawowe koncepcje są uniwersalne i przekładają się na wszystkie języki. Uczestnicy nauczą się uruchamiać środowisko PHP, wykonywać podstawowe skrypty. Prowadzący przedstawi teorię dot. typów zmiennych, podstawowej logiki, pętli warunkowych. Uczestnicy poznają niektóre wbudowane funkcje oraz nauczą się, jak napisać własne funkcje. W kolejnych etapach nauczą się jak pobierać i walidować dane wprowadzone przez użytkownika, dowiedzą się, jak pracować z relacyjnymi bazami danych, jak autoryzować użytkowników tworzonej, przykładowej aplikacji, w jaki sposób wykorzystywać „ciasteczka”. Szkolenie poruszy więc szereg różnych tematów i zagadnień, których znajomość jest niezbędna do stworzenia podstawowej strony. Szkolenie da uczestnikom solidne podstawy do dalszej nauki programowania.

Wymagania

Brak – szkolenie kierowane jest do wszystkich osób, które chcą zdobyć podstawową wiedzę z zakresu programowania.

Korzyści

Szkolenie wyposaży uczestników w umiejętności związane z podstawami programowania i stanowi punkt wyjścia do dalszej nauki. Uczestnicy zdobędą podstawową wiedzę niezbędną do stworzenia własnej, prostej strony www, którą będą mogli rozbudowywać i udoskonalać po szkoleniu. Poznają podstawy programowania obiektowego oraz podstawy relacyjnych baz danych. W związku z faktem, że szkolenie kierowane jest do osób początkujących prowadzący postawił sobie na celu również wskazanie dalszej drogi/ścieżki nauki niezbędnej do podjęcia pracy jako programista – opowie, gdzie należy szukać pomocy w przypadku wystąpienia błędów, jakie źródła mogą stanowić punkt wyjścia do dalszej nauki i rozwoju.

Plan szkolenia

Moduł 1. Wprowadzenie

  • Czym jest PHP
  • Jak uruchamiać skrypty PHP
  • Jak debugować skrypty PHP
  • Przydatne narzędzia i programy

Moduł 2. Podstawy języka

Moduł 3. Tablice i pętle

Moduł 4. Funkcje

Moduł 5. Request & Response jak działa strona WWW oparta o PHP

Moduł 6. Formularze

Moduł 7. Formularze na stronach WWW

Moduł 8. Sesje i Cookie

Moduł 9. Co dalej?

newsletter bądź zawsze na bieżąco