Baza danych Access – poziom zaawansowany

Microsoft Access

O szkoleniu

Ramowy program szkolenia Access zaawansowany.

Plan szkolenia

Tabele – tworzenie – powtórzenie

  • Rodzaje pól
  • Właściwości tabel
  • Reguły poprawności
  • Ogólne
  • Szczegółowe

Sprzężenia i Kaskadowość

Funkcja IIF

Kwerendy

Formularze

Zaawansowane możliwości tworzenia raportu

Wstęp do makroinstrukcji – nagrywanie

Tworzenie własnej bazy danych z uwzględnieniem podziału i zabezpieczenia bazy danych

Import, export danych z zapisem ścieżki

newsletter bądź zawsze na bieżąco