MS Project - Harmonogramowanie i realizacja projektu

MS Project

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznych umiejętności z zakresu planowania projektu oraz jego realizacji z wykorzystaniem harmonogramów dostępnych w MS Project 2016.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chciałyby poznać zasady praktycznego tworzenia harmonogramów projektów oraz wykorzystywania ich od etapu planowania po zamkniecie projektu. Jest ono przydatne również dla osób, które pracują przy kontrolowaniu postępów projektów.

Wymagania

Podstawowa znajomość MS Project oraz zasad zarzadzania projektami.

Korzyści

Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił samodzielnie:

 • stworzyć poprawny harmonogram projektu,
 • stworzyć wykres Gantta, kluczowy dla obrazowania każdego projektu,
 • stworzyć zależności między zadaniami oraz poprawnie określić czas trwania zadań,
 • monitorować realizacje budżetu oraz powstające odchylenia,
 • nadzorować postępy na każdym etapie projektu, 
 • określić, czas zakończenia etapów oraz całego projektu,
 • wpłynąć na datę zakończenia projektu oraz wskazać zadania kluczowe dla projektu,
 • przypisać zasoby do projektu oraz określić ich koszty,
 • przeprowadzić analizę projektu.

Plan szkolenia

Podstawy użycia MS Project 

 • Główne okno programu
 • Otwieranie/zamykanie projektu
 • Przegląd widoków i tabel

Wprowadzenie informacji o projekcie 

Zarządzanie zadaniami 

Relacje między zadaniami 

Korzystanie z kalendarza 

Narzędzia wspomagające przeglądanie 

Zasoby 

Przeciążenia zasobów 

Śledzenie postępu prac w projekcie 

Praca z wieloma projektami 

Korzystanie z wbudowanych raportów

Drukowanie 

newsletter bądź zawsze na bieżąco