Analityka danych w ekosystemie Google

Google

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat zaawansowanych aspektów analityki w ekosystemie narzędzi Google. Podczas szkolenia uczestniczy dowiedzą się między innymi:

 • jak zwalidować poprawność danych zbieranych przez Google Analytics
 • w jaki sposób analizować dane w czasach cross-device i cross-channel
 • jak radzić sobie z opomiarowaniem aplikacji mobilnych
 • jak pozyskiwać i przetwarzać dane w przy wykorzystaniu Google Analytics API

Wymagania

Rekomendowane jest aby uczestnik szkolenia przed przystąpieniem do niego posiadał już Google Analytics Individual Qualification (GAIQ).

Korzyści

Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił samodzielnie:

 • walidować poprawność implementacji na stronie kodu śledzenia Google Analytics
 • analizować dane w kontekście cross-device i cross-channel
 • opomiarowywać aplikacje mobilne
 • wyciągać z raportów Google Analytics kluczowe dane
 • "zasilać" Google Analytics danymi z zewnętrznych źródeł
 • stosować wyrażenia regularne w Google Analytics
 • implementować Google Tag Managera i wykorzystywać go do zbierania dodatkowych danych
 • wizualizować zbiory danych przy wykorzystaniu Google Data Studio
 • weryfikować hipotezy wynikająca z własnych analiz z pomocą testów A/B
 • korzystać z Google Analytics API w celu pobierania danych i przetwarzania ich

Plan szkolenia

Moduł 1. Walidacja danych Google Analytics

 • Poprawność implementacji kodu Google Analytics
 • Debugowanie skryptu Google Analytics
 •  Walidacja działania GA na urządzeniach mobilnych
 • Jak wykluczyć "śmieciowy ruch" - własne wizyty oraz boty

Moduł 2. Wielokanałowość w analityce

Moduł 3. Analityka aplikacji mobilnych

Moduł 4. Customizacja Google Analytics

Moduł 5. Data import i Measurement Protocol

Moduł 6. Wyrażenia regularne w Google Analytics

Moduł 7. Google Tag Manager

Moduł 8. Google Data Studio

Moduł 9. Google Optimize

Moduł 10. Google Analytics API

newsletter bądź zawsze na bieżąco