Model usługowy IT w praktyce w oparciu o biblioteki ITIL®

ITIL

O szkoleniu

Celem szkolenia jest zaprezentowanie procesów i najlepszych praktyk ITIL® w ujęciu praktycznym. ITIL® jest zbiorem dobrych praktyk wspierającym transformację klasycznego podejścia do świadczenia usług IT w model usługowy oparty na wzajemnym rozumieniu potrzeb i partnerstwie z klientem.

Integralna częścią szkolenia jest warsztat przygotowujący do definiowania i wdrażania procesów IT. Z ostatnich badań firmy Forrester wynika, że ITIL ma pozytywny wpływ przede wszystkim na wydajność (85%), jakość usług (83%), ocenę pracy działów IT (65%) oraz na wygenerowanie oszczędności (41%). ITIL® umożliwia: - redukcję kosztów - budowanie relacji współpracy klientami/ biznesem opartej na wzroście zaufania - podniesienie jakości usług IT i zwiększenie wydajności poprzez standaryzację i ciągłe doskonalenia

Wymagania

Brak wymogu formalnego przygotowania do szkolenia. Zalecanym jest jednak znajomość podstawowych zasad zarzadzania procesami.

Korzyści

Jako uczestnik szkolenia:

  • Zrozumiesz czym jest model usługowy oparty o biblioteki ITIL®.
  • Poznasz techniki i narzędzia, które pozwolą efektywnie wdrożyć model usługowy IT w organizacji
  • Dowiesz się jak zaprojektować procesy IT, tak aby były efektywnie zarządzane

Plan szkolenia

ITIL®– wprowadzenie

  • Organizacja IT
  • Współpraca IT-biznes
  • Podejście usługowe IT i tworzenie wartości dodanej w usługach

Funkcje

Cykl życia usług

Definiowanie procesu IT w modelu usługowym - warsztat

newsletter bądź zawsze na bieżąco