Programowanie proceduralne w języku C++

C++

O szkoleniu

Celem szkolenia jest nauczenie uczestników podstaw programowania w języka C++, solidnego przygotowania w zakresie tworzenia składni oraz mechanizmów niezbędnych do stosowania programowania proceduralnego, tak aby w przyszłości byli w stanie tworzyć proste programy zarówno na użytek własny jak i komercyjny. Celem jest również przygotowanie uczestników do szkoleń z zakresu języka C++ na wyższych poziomach, zwłaszcza z zakresu programowania obiektowego.

Wymagania

Zalecana znajomość jakiegokolwiek innego języka programowania w stopniu podstawowym (PHP, Java, JavaScript, ActionScript, Pascal, Basic lub nawet Fortran). Ułatwi to zrozumienie i oraz przyspieszy przyswajanie omawianych zagadnień, ale nie jest to wymogiem niezbędnym.

Korzyści

Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił tworzyć proste programy, wykorzystując technikę programowania proceduralnego. Będzie potrafił korzystać ze stałych i zmiennych oraz poprawnie określać ich typy (w tym łańcuchy znaków), używać instrukcji sterujących oraz pętli. Bez problemu poradzi sobie z algorytmami wykorzystującymi tablice oraz wskaźniki. Uczestnik będzie w stanie tworzyć dowolne funkcje, w tym rekurencyjne, będzie znał tajniki tworzenia argumentów domniemanych jak również zasady przeciążania funkcji. Szkolenie stanowi solidną podstawę do omawiania zagadnień bardziej zaawansowanych, umożliwia przejście do tematyki programowania obiektowego.

Plan szkolenia

Wprowadzenie                        

  • Słów kilka o języku C++                    
  • Kompilator                    
  • Pierwszy prosty program                    
  • Pliki źródłowe, kompilacja programu                    

Podstawowe składniki języka                        

Instrukcje sterujące                        

Tablice                        

Funkcje                        

Preprocesor                        

Wskaźniki                        

Pola bitowe, unie struktury                        

Podsumowanie i sprawdzenie zdobytej wiedzy z zakresu programowania proceduralnego                    

newsletter bądź zawsze na bieżąco