Agile PM i Scrum – podejście praktyczne w procesach wytwórczych IT

Scrum

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania projektami Agile w oparciu o dwa najpopularniejsze podejścia zwinne Scrum – koncentrujący się na wysokiej jakości procesu wytwórczego oprogramowania oraz Agile PM, który poza wysokim poziomem jakość oprogramowania obejmuje swoim zakresem metody , techniki
i narzędzia zarządzania projektem w powiązaniu z otoczeniem projektu. Scrum i Agile Pm to najczęściej łączone podejścia zwinne.

Głównym atutem podejść zwinnych, w odróżnieniu od metodyk tradycyjnych jest koncentracja na częstszym dostarczaniu wartości dodanej dla klienta, co istotnie wpływa na jakość współpracy i satysfakcję. Integralna częścią szkolenia jest warsztat przygotowujący do projektowania i rozwoju produktów IT.

Z badań rynkowych wynika, że skuteczność projektów realizowanych jak i użyteczność rozwiązań w metodykach zwinny znacznie przewyższa skuteczność i użyteczność projektów i rozwiązań dostarczanych w modelu tradycyjnym. Agile umożliwia:

 • podniesienie poziomu satysfakcji klientów
 • podniesienie jakości dostarczanych rozwiązań
 • wzrost wydajności zespołów wytwórczych
 • realizacje projektów w terminie
 • obniżenie TCO
 • podniesienie użyteczności funkcji w oferowanych rozwiązaniach

Korzyści

Jako uczestnik szkolenia:

 • zrozumiesz czym jest podejście zwinne Agile wg. Metodyk Agile PM i Scrum
 • poznasz techniki i narzędzia, które pozwolą efektywnie projektować wymagania i zarządzać rozwojem produktu informatycznych
 • dowiesz się jak wytwarzać wysokiej jakości oprogramowanie, tak aby spełniać potrzeby klienta
 • przygotujesz się do egzaminu certyfikującego.

Plan szkolenia

Wstęp

 • Podejście tradycyjne i zwinne
 • Filozofia Agile: Manifest i pryncypia

Przykładowe metody Agile

Dopasowanie podejścia do projektu

Scrum

Agile

Od wizji do rozwiązania

newsletter bądź zawsze na bieżąco